Home
Hrvatski  English

Investicijska studija

U procesu izrade poslovnog plana morati će te i sami sudjelovati. Za početak trebati će te ispuniti Upitnik sa nekim od osnovnih podataka o vašoj tvrtci i poslovnoj ideji, te nam dostaviti i godišnji financijski izvještaj (GFI) tvrtke za zadnje tri godine ili minimalno za prethodnu godinu.
Uz to trebati će te odgovoriti na neke teme iz sadržaja poslovnog plana. U nastavku možete vidjeti koje teme obrađuje poslovni plan, te naputak kako ispuniti obrazac Teme. Obrasce Plan i Teme možete preuzeti ovdje na stranici.

Cijena usluge nalazi se na našem cjeniku, kojeg možete preuzeti » ovdje.
Zahtjev za izradu poslovnog plana možete nam uputiti na naše » kontakte.


Sadržaj poslovnog plana / Investicijske studije

1. Podaci o investitoru i investiciji

 1. Podaci o investitoru
 2. Podaci o investiciji
 3. Ostali podaci o investitoru (poslovna uspješnost)

2. Analiza tržišta

 1. Procjena ponude i konkurencije
 2. Tržište prodaje ili pružanja usluga
 3. Tržište nabave
 4. Marketing

3. Struktura i dinamika zaposlenih

 1. Analiza potrebnih kadrova
 2. Proračun godišnjih bruto plaća

4. Tehnički elementi ulaganja

 1. Opis tehničko-tehnološkog procesa
 2. Utrošak sirovina, materijala, energenata
 3. Tehnička struktura ulaganja
 4. Karakteristike građevinskog objekta

5. Lokacija

6. Zaštita čovjekove okoline

7. Dinamika realizacije ulaganja

8. Ekonomsko financijska analiza

 1. Ulaganje u osnovna sredstva
 2. Ulaganja u obrtna sredstva
 3. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
 4. Izvori financiranja i kreditni uvjeti
  1. Izvori financiranja
  2. Obračun kreditnih obveza
 5. Proračun amortizacije
 6. Proračun troškova i kalkulacija cijena
 7. Projekcija računa dobiti i gubitka
 8. Financijski tok
 9. Ekonomski tok
 10. Projekcija bilance

9. Ekonomsko-tržišna ocjena

 1. Statička ocjena efikasnosti
 2. Dinamička ocjena projekta
  1. Metoda razdoblja povrata investicijskog. ulaganja
  2. Metoda neto sadašnje vrijednosti

10. Analiza osjetljivosti

11. Zaključna ocjena projekta

 

Upute

1.3. Ostali podaci o investitoru ( poslovna uspješnost)

Ukoliko je riječ o poduzetnicima koji po prvi puta pokreću poslovnu djelatnost, u ovom dijelu potrebno je navesti životopis, podatke o završenim školama, dosadašnja zaposlenja, radna iskustva, specijalizacije i sva druga znanja i vještine kojima se raspolaže, a koja su vezana direktno ili indirektno uz planiranu investiciju.

Ukoliko je riječ o poduzetnicima koji su pokretali određene djelatnosti, ili ih sada obavljaju, tada je potrebno i prikazati pregled ranijeg poslovanja. Bitno je navesti i ranije poslove koji su propali, jer ukoliko se naknadno otkriju i ti podaci, smatrat će se da su podaci o tome namjerno prikrivani.

2.1. Procjena ponude i konkurencije

U opisu konkurencije poslovni plan treba odgovoriti na slijedeća pitanja:

 • Tko su najbliži, a potom i ostali konkurenti?
 • Kakvo je njihovo poslovanje – stabilno, u porastu ili padu?
 • U kojoj je mjeri njihovo poslovanje slično i/ili različito od poslovanja poduzeća?
 • Što se može naučiti promatrajući njihov način rada? Što im ide u prilog, a što ne?
 • Kako će poduzeće postići da njegovo poslovanje bude bolje od konkurencije?

Cilj ovog dijela poslovnog plana je taj da poduzeće dobije odgovor kako da preuzme dobre poteze svojih konkurenata, a izbjegne njihove pogreške. Uobičajena je pogreška početi posao na tržištu koje je već zasićeno sličnim ponudama. Pažljiva analiza konkurencije može dovesti poduzeće do toga da mora izmijeniti svoju osnovnu koncepciju ili samo neke postojeće poslovne aktivnosti kako bi postalo konkurentnije. To dapače, mora biti svakodnevna praksa, jer se tržišta stalno mijenjaju, a uspjeh privlači konkurenciju.

Poduzeće se ne može boriti s konkurencijom na svim područjima. Treba izabrati područje u kojem je poduzeće u prednosti (ljudi, proizvodi i usluge su tri najvažnije prednosti). Svoje prednosti je potrebno postaviti sučelice slabim stranama konkurencije. Uvjet je, naravno, da se obje strane vrlo dobro poznaju.

Broj konkurenata koji će se analizirati ovisi o prosudbi svakog poduzeća, ali i o specifičnostima namjeravane djelatnosti. Neka poduzeća nemaju direktnu konkurenciju, ali zato imaju značajnu indirektnu konkurenciju.

Neki od mogučih izvora informacija, s tim da je potrebno usporediti podatke iz najmanje dva ili više izvora; Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, statistički podaci, podaci općinskih, gradskih, županijskih i državnih tIjela, internet, poslovne udruge, istraživanja specijaliziranih agencija, banke, vlastita istraživanja i sl.

2.2. Tržište prodaje ili pružanja usluga

Po osnovu izvršene procjene ponude i konkurencije, koja se nadopunjuje sa rezultatima istraživanja potreba korisnika usluga (ankete i sl.) pristupa se definiranju plana tržišta prodaje ili pružanja usluga.

Plan prodaje, odnosno pružanja usluga mora biti realan, te mora voditi računa i o mogućnostima vlastitih kapaciteta, i prihodima koji će se ostvariti.

Potrebno je procijeniti obim usluga za cijeli period korištenja kredita.

Potrebno je odrediti i opisati profil i vrstu budućih kupaca ili korisnika usluge prema slijedećom kriterijima; starost, spol, školska sprema, prihodi, interesi, zemljopisna lokacija i sl.

Ukoliko su ciljano tržište prvenstveno tvrtke, potrebno je uzeti u obzir; potrebe tvrtke, prihod tvrtke, broj zaposlenih, djelatnost tvrtke, tehnologija koju koristi tvrtka i sl.

Potrebno je odrediti da li će se nastupati na lokalnom tržištu, županijskom, državnom ili inozemnom.

Sa naročitom pozornošću potrebno je pristupiti analizi tržišta ukoliko se planira povećanje postojeće proizvodnje ili usluga za 10 ili više posto, zatim ukoliko se mijenja postojeća asortimanska struktura, te kod onih projekata koji pokreću novu proizvodnju ili uslugu.

Ukoliko sami ne poznajete stanje na tržištu, angažirajte konzultanta, a i ukoliko mislite da poznajete stanje na tržištu, ipak angažirajte konzultanta te usporedite analize, procjene i prognoze.

2.3. Tržište nabave

Prikaz tržišta nabave obuhvaća; prikaz nabave dugotrajne imovine (zemljište, zgrade, strojevi, alati, oprema, vozila i sl.) koja će dugoročno ostati u vlasništvu trgovačkog društva ili obrta, a koja traje više od godinu dana i vrijedi više od 1000,00 kuna, prikaz nabave kratkoročne imovine (sirovine i materijal), prikaz potrebnih obrtnih sredstava (gotov novac) za početak poslovanja (plaće, najam, plaćanje dobavljača, struje i drugih energenata, osiguranje i sl.)

U sklopu prikaza imovine, potrebno je izraditi detaljni pregled u kojemu će biti naznačeno;

 1. što se nabavlja
 2. opis (specifikacija)
 3. nabavna cijena
 4. vijek trajanja
 5. naznaka proizvođača / dobavljača / isporučitelja
 6. rokovi isporuke
 7. način plaćanja
 8. troškovi nabave (prijevoz, osiguranje, carina i sl.)

2.4. Marketing

Ovom području treba dati posebnu pažnju. Potrebno je odrediti: ciljeve, taktiku, resurse i vrijeme potrebno za realizaciju marketinškog plana.

3.1. Analiza potrebnih kadrova

U zavisnosti od djelatnosti potrebno je sačiniti procjenu potrebnih radnih mjesta, uvjeta rada, organizacije rada, potrebnih kvalifikacija i stručne spreme te da li će se djelatnost obavljati samostalno, odnosno uz dosadašnje zaposlene, ili će se zaposliti novi djelatnici.

Analiza potrebnih kadrova radi se po stručnoj spremi i kvalifikacijama, starosnoj strukturi, visini radnog staža i drugim kriterijima od zavisnosti od konkretne djelatnosti.

Potrebno je definirati zahtjeve i kriterije po specifičnim zahtjevima radnog mjesta.

Planom zapošljavanja treba odgovoriti na slijedeća pitanja:

 1. Kakvi djelatnici trebaju poduzeću sada? Kakvi u bližoj i daljoj budućnosti?
 2. Koja su znanja potrebna za posao?
 3. Da li se mogu naći djelatnici s tim znanjima? Gdje?
 4. Trebaju li stalni ili povremeni djelatnici?
 5. Da li će djelatnici biti plaćeni po satima?
 6. Koji će im dodaci na plaću biti ponuđeni?
 7. Hoće li se plaćati prekovremeni rad?
 8. Da li će biti potrebno obučavati ljude?

4.1. Opis tehničko-tehnološkog procesa

U ovom poglavlju potrebno je predstaviti detaljan opis tehničko-tehnološkog procesa. Konkretan opis tehničko-tehnološkog procesa treba znati sam poduzetnik. Koliko je mogućih djelatnosti, toliki je i broj raznih procesa.

4.2. Utrošak sirovina, materijala, energenata

Potreban je jasan i pregledan prikaz utroška sirovina, materijala i energenata.

4.3. Tehnička struktura ulaganja

Planirate li proširenje poslovanja ili poboljšanje postojeće opreme, posebno prikažite ulaganje u tehnologiju, očekivanu vrijednost tih ulaganja i planirani izvori sredstava za ta ulaganja.

4.4. Karakteristike građevinskog objekta

Priložite dokumentaciju, procjene i ponude, a ako nemate ništa od toga opišite ga što detaljnije.

5. Lokacija

U ovom dijelu poslovnog plana treba odgovoriti na slijedeća pitanja:

 1. Koja je adresa poduzeća i svih drugih poslovnih prostora?
 2. Koliko je velik poslovni prostor? Kako izgleda, od čega je i kada građen?
 3. Da li je iznajmljen ili je vlasništvo?
 4. Da li je potrebno preuređenje poslovnog prostora i koliko će to koštati?
 5. Da li urbanistički uvjeti dozvoljavaju djelatnost poduzeća na toj lokaciji?
 6. Koja se još poduzeća nalaze u blizini?
 7. Zašto je izabrana baš ta lokacija, a ne neka druga?
 8. Zbog čega je ta lokacija odgovarajuća za poduzeće?
 9. Kako će izbor lokacije utjecati na troškove poslovanja poduzeća?

Cijene izrade Poslovnog plana možete vidjeti u našem cjeniku ili preuzeti » ovdje.

Sva prava pridržana © DIMOD | 2007

Design & Development