Home
Hrvatski  English

Vrijednost nekretnine

Najvažniji elementi procjene tržišne vrijednosti nekretnine su lokacija, položaj, okruženje, pristup, blizina važnih prometnica, veličina i iskoristivost, kvaliteta infrastrukture, garaže i parkirališta, stanje u zemljišnim knjigama, odnos ponude i potražnje, veličina i uređenost uže i šire okolice, način i rokovi isplate kupoprodajne cijene, postignute cijene prodanih nekretnina na istoj ili sličnoj lokaciji.

Na vrh svake procjene građevinskog zemljišta na prvo mjesto dolazi lokacija, stanje vlasničke dokumentacije, stanje dokumenata prostornog uređenja određene lokacije, moguća izgrađenost s obzirom na površinu zemljišta.

Građevinsko zemljište koje nema lokacijsku ili građevinsku dozvolu manje je vrijedno od onoga koje ima važeće dozvole. Tržišna vrijednost prvenstveno ovisi o građevinskoj iskoristivosti zemljišta, veličini i obliku parcele, kvaliteti zemljišta s obzirom na visinske razlike i namjenu zemljišta, posebnim svojstvima zemljišta i lokaciji u odnosu na pristupne putove i susjedna zemljišta.

Cijenu izgrađenog građevinskog zemljišta, određuje vrijednost na njima izgrađenih objekata.

Sva prava pridržana © DIMOD | 2007

Design & Development